Omgevingsvergunning aanvragen in Dronten


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Dronten. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Dronten kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Dronten

Adres:

Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER Dronten
Nederland

Telefoon:

140321

Fax:

0321-313130

Email:

gemeente@dronten.nl

Website:

www.dronten.nl

Omgevingsvergunning - Dronten

 

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Dronten maar tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Dronten - Meer informatie

Wat is de Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Dronten ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Dronten

Bij gemeente Dronten met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Dronten

Via de website van gemeente Dronten: www.dronten.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.

Schriftelijk aanvragen van de omgevingsvergunning in Dronten

Via www.omgevingsloket.nl print u het formulier en stuurt naar gemeente Dronten of een papieren aanvraagformulier vragen bij de bali van het gemeentehuis Dronten.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Dronten: www.dronten.nl