Een Huwelijk en Trouwen in België

De aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier bij de gemeente kan gebeuren op de dienst burgerlijke stand. De aanvraag van de huwelijksaangifte kan minimum 14 dagen en maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden.

Om te kunnen trouwen moeten beide aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte minstens achttien jaar oud zijn. Zodra u de aanvraag voor een huwelijk hebt ingediend bij gemeente zal de dienst burgerlijke stand van het gemeentehuis het huwelijksdossier samenstellen.

Klik onderstaand op de provincie van uw woonplaats: