Omgevingsvergunning aanvragen in Den Helder


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Den Helder. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Den Helder kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Den Helder

Adres:

Gemeente Den Helder
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
Nederland

Telefoon:

14 0223

Fax:

0223-671201

Email:

info@denhelder.nl

Website:

www.denhelder.nl

Omgevingsvergunning - Den Helder

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Den Helder.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Den Helder - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Den Helder ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Den Helder

Bij gemeente Den Helder met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Den Helder

Via de website van gemeente Den Helder: www.denhelder.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Den Helder: www.denhelder.nl

Andere diensten