Omgevingsvergunning aanvragen in Zuidwolde


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Zuidwolde. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente De Wolden kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

De Wolden

Adres:

Gemeente De Wolden
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde
Nederland

Telefoon:

14 0528

Fax:

0528-378228

Email:

gemeente@dewolden.nl

Website:

www.dewolden.nl

Omgevingsvergunning - Zuidwolde

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente De Wolden.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Zuidwolde - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Zuidwolde ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Zuidwolde

Bij gemeente De Wolden met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Zuidwolde

Via de website van gemeente De Wolden: www.dewolden.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente De Wolden: www.dewolden.nl

Andere diensten