Omgevingsvergunning aanvragen in Zeewolde


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Zeewolde. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Zeewolde kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Zeewolde

Adres:

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Nederland

Telefoon:

036-5229522

Fax:

036-5222394

Email:

info@zeewolde.nl

Website:

www.zeewolde.nl

Omgevingsvergunning - Zeewolde

 

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Zeewolde maar tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Zeewolde - Meer informatie

Wat is de Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Zeewolde ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Zeewolde

Bij gemeente Zeewolde met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Zeewolde

Via de website van gemeente Zeewolde: www.zeewolde.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.

Schriftelijk aanvragen van de omgevingsvergunning in Zeewolde

Via www.omgevingsloket.nl print u het formulier en stuurt naar gemeente Zeewolde of een papieren aanvraagformulier vragen bij de bali van het gemeentehuis Zeewolde.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Zeewolde: www.zeewolde.nl