Omgevingsvergunning aanvragen in Anna Paulowna


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Anna Paulowna. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Hollands Kroon kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Hollands Kroon

Adres:

Gemeente Hollands Kroon
Molenvaart 67
1761 AB Anna Paulowna
Nederland

Telefoon:

088-3215000

Fax:

088-3215999

Email:

Gebruik het contactformulier op de gemeente website

Website:

www.hollandskroon.nl

Omgevingsvergunning - Anna Paulowna

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Hollands Kroon.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Anna Paulowna - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Anna Paulowna ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Anna Paulowna

Bij gemeente Hollands Kroon met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Anna Paulowna

Via de website van gemeente Hollands Kroon: www.hollandskroon.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Hollands Kroon: www.hollandskroon.nl

Andere diensten