Omgevingsvergunning aanvragen in Urk


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Urk. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Urk kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Urk

Adres:

Gemeente Urk
Singel 9
8321 GT Urk
Nederland

Telefoon:

0527-689868

Fax:

0527-689898

Email:

gemeente@urk.nl

Website:

www.urk.nl

Omgevingsvergunning - Urk

 

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Urk maar tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Urk - Meer informatie

Wat is de Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Urk ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Urk

Bij gemeente Urk met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Urk

Via de website van gemeente Urk: www.urk.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.

Schriftelijk aanvragen van de omgevingsvergunning in Urk

Via www.omgevingsloket.nl print u het formulier en stuurt naar gemeente Urk of een papieren aanvraagformulier vragen bij de bali van het gemeentehuis Urk.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Urk: www.urk.nl