Omgevingsvergunning aanvragen in Uitgeest


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Uitgeest. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Uitgeest kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Uitgeest

Adres:

Gemeente Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest
Nederland

Telefoon:

14 0251

Fax:

0251-310352

Email:

gemeentebestuur@uitgeest.nl

Website:

www.uitgeest.nl

Omgevingsvergunning - Uitgeest

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Uitgeest.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Uitgeest - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Uitgeest ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Uitgeest

Bij gemeente Uitgeest met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Uitgeest

Via de website van gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl

Andere diensten