Omgevingsvergunning aanvragen in Emmeloord


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Emmeloord. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Noordoostpolder kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Noordoostpolder

Adres:

Gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
8302 BW Emmeloord
Nederland

Telefoon:

0527-633911

Fax:

0527-617020

Email:

info@noordoostpolder.nl

Website:

www.noordoostpolder.nl

Omgevingsvergunning - Emmeloord

 

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Noordoostpolder maar tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Emmeloord - Meer informatie

Wat is de Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Emmeloord ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Emmeloord

Bij gemeente Noordoostpolder met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Emmeloord

Via de website van gemeente Noordoostpolder: www.noordoostpolder.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.

Schriftelijk aanvragen van de omgevingsvergunning in Emmeloord

Via www.omgevingsloket.nl print u het formulier en stuurt naar gemeente Noordoostpolder of een papieren aanvraagformulier vragen bij de bali van het gemeentehuis Noordoostpolder.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Noordoostpolder: www.noordoostpolder.nl