Omgevingsvergunning aanvragen in Zuid Scharwoude


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Zuid Scharwoude. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Langedijk kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Langedijk

Adres:

Gemeente Langedijk
Vroedschap 1
1722 GX Zuid-Scharwoude
Nederland

Telefoon:

0226-334433

Fax:

0226-317556

Email:

info@gemeentelangedijk.nl

Website:

www.gemeentelangedijk.nl

Omgevingsvergunning - Zuid Scharwoude

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Langedijk.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Zuid Scharwoude - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Zuid Scharwoude ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Zuid Scharwoude

Bij gemeente Langedijk met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Zuid Scharwoude

Via de website van gemeente Langedijk: www.gemeentelangedijk.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Langedijk: www.gemeentelangedijk.nl

Andere diensten