Omgevingsvergunning aanvragen in Landsmeer


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Landsmeer. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Landsmeer kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Landsmeer

Adres:

Gemeente Landsmeer
Raadhuisstraat 1
1121 XC Landsmeer
Nederland

Telefoon:

020-4877111

Fax:

020-4826091

Email:

gemeente@landsmeer.nl

Website:

www.landsmeer.nl

Omgevingsvergunning - Landsmeer

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Landsmeer.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Landsmeer - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Landsmeer ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Landsmeer

Bij gemeente Landsmeer met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Landsmeer

Via de website van gemeente Landsmeer: www.landsmeer.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Landsmeer: www.landsmeer.nl

Andere diensten