Omgevingsvergunning aanvragen in Heerhugowaard


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Heerhugowaard. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Heerhugowaard kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Heerhugowaard

Adres:

Gemeente Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Nederland

Telefoon:

14 072

Fax:

072-5755556

Email:

post@heerhugowaard.nl

Website:

www.heerhugowaard.nl

Omgevingsvergunning - Heerhugowaard

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Heerhugowaard.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Heerhugowaard - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Heerhugowaard ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Heerhugowaard

Bij gemeente Heerhugowaard met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Heerhugowaard

Via de website van gemeente Heerhugowaard: www.heerhugowaard.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Heerhugowaard: www.heerhugowaard.nl

Andere diensten