Omgevingsvergunning aanvragen in De Rijp


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in De Rijp. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Graft De Rijp kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Graft De Rijp

Adres:

Gemeente Graft De Rijp
GEMEENTEHUIS ALKMAAR: Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
Nederland

Telefoon:

14 072

Fax:

072-5488777

Email:

post@alkmaar.nl

Website:

www.alkmaar.nl

Omgevingsvergunning - De Rijp

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Graft De Rijp.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in De Rijp - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in De Rijp ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in De Rijp

Bij gemeente Graft De Rijp met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in De Rijp

Via de website van gemeente Graft De Rijp: www.alkmaar.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Graft De Rijp: www.alkmaar.nl

Andere diensten