Omgevingsvergunning aanvragen in Emmen


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Emmen. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Emmen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Emmen

Adres:

Gemeente Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
Nederland

Telefoon:

14 0591

Fax:

0591-685599

Email:

gemeente@emmen.nl

Website:

www.emmen.nl

Omgevingsvergunning - Emmen

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

Voorheen "Bouwvergunning"

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Emmen.

Tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Emmen - Meer informatie

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Emmen ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Emmen

Bij gemeente Emmen met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Emmen

Via de website van gemeente Emmen: www.emmen.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.


Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Emmen: www.emmen.nl

Andere diensten