Omgevingsvergunning aanvragen in Almere Stad


Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen in Almere Stad. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Almere kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeententehuis of digitaal online. Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vind u onderstaand.

Gemeente

Almere

Adres:

Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere Stad
Nederland

Telefoon:

14 036

Fax:

036-5399912

Email:

info@almere.nl

Website:

www.almere.nl

Omgevingsvergunning - Almere Stad

 

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.

In deze wet zijn 25 bestaande vergunningen gebundeld als 1 vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning.

Digitaal aanvragen

Voorheen vroeg u de vergunning(en) aan bij de bali van de gemeente Almere maar tegenwoordig vraagt u een omgevingsvergunning aan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl

U kunt bij het digitale loket vaststellen voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is.

Omgevingsvergunning aanvragen in Almere Stad - Meer informatie

Wat is de Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende vergunningen: de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig in Almere Stad ?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft dmv de vergunningcheck.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan in Almere Stad

Bij gemeente Almere met één aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of digitaal.

Digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning in Almere Stad

Via de website van gemeente Almere: www.almere.nl of via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Identificatie gebeurt via uw DigId.

Schriftelijk aanvragen van de omgevingsvergunning in Almere Stad

Via www.omgevingsloket.nl print u het formulier en stuurt naar gemeente Almere of een papieren aanvraagformulier vragen bij de bali van het gemeentehuis Almere.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Op de officiele website van de gemeente Almere: www.almere.nl