Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Zingem


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Zingem. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Zingem kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Zingem

Adres:

Gemeente Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
België

Telefoon:

09 389 01 10

Fax:

09 389 01 19

Email:

bevolkingsdienst@zingem.be

Website:

www.zingem.be

3Bis - Gemeente Zingem

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Zingem.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Zingem - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Zingem door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Zingem.

Handtekening Zingem legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Zingem legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Zingem.

Andere diensten