Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Zele


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Zele. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Zele kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Zele

Adres:

Gemeente Zele
Markt 50
9240 Zele
België

Telefoon:

052 45 98 10

Fax:

052 45 98 18

Email:

info@zele.be

Website:

www.zele.be

3Bis - Gemeente Zele

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Zele.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Zele - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Zele door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Zele.

Handtekening Zele legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Zele legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Zele.

Andere diensten