Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Oudenaarde


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Oudenaarde. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Oudenaarde kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Oudenaarde

Adres:

Gemeente Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
België

Telefoon:

055 31 46 01

Fax:

Email:

stad@oudenaarde.be

Website:

www.oudenaarde.be

3Bis - Gemeente Oudenaarde

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Oudenaarde.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Oudenaarde - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Oudenaarde door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Oudenaarde.

Handtekening Oudenaarde legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Oudenaarde legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Oudenaarde.

Andere diensten