Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Ninove


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Ninove. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Ninove kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Ninove

Adres:

Gemeente Ninove
Centrumlaan 100
9400 Ninove
België

Telefoon:

054 31 32 59

Fax:

054 32 38 49

Email:

bevolking@ninove.be

Website:

www.ninove.be

3Bis - Gemeente Ninove

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Ninove.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Ninove - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Ninove door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Ninove.

Handtekening Ninove legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Ninove legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Ninove.

Andere diensten