Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Nazareth


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Nazareth. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Nazareth kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Nazareth

Adres:

Gemeente Nazareth
Dorp 1
9810 Nazareth
België

Telefoon:

09 396 50 00

Fax:

Email:

secretariaat@nazareth.be

Website:

www.nazareth.be

3Bis - Gemeente Nazareth

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Nazareth.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Nazareth - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Nazareth door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Nazareth.

Handtekening Nazareth legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Nazareth legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Nazareth.

Andere diensten