Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Horebeke


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Horebeke. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Horebeke kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Horebeke

Adres:

Gemeente Horebeke
Kerkplein 3
9667 Horebeke
België

Telefoon:

Fax:

Email:

Website:

3Bis - Gemeente Horebeke

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Horebeke.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Horebeke - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Horebeke door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Horebeke.

Handtekening Horebeke legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Horebeke legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Horebeke.

Andere diensten