Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Gent


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Gent. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Gent kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Gent

Adres:

Gemeente Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
België

Telefoon:

09 210 10 10

Fax:

09 210 10 20

Email:

gentinfo@gent.be

Website:

www. gent.be

3Bis - Gemeente Gent

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Gent.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Gent - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Gent door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Gent.

Handtekening Gent legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Gent legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Gent.

Andere diensten