Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen in Dendermonde


Een Verbintenis tot Tenlasteneming (3Bis) aanvragen in Dendermonde. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Dendermonde kunt u een Verbintenis tot Tenlasteneming aanvragen bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Een Verbintenis tot Tenlasteneming noemt met ook wel een 3bis of een garantstelling 3bis. Informatie over het aanvragen vind u onderstaand.

Gemeente

Dendermonde

Adres:

Gemeente Dendermonde
Franz Courtensstraat 11
B. 9200 Dendermonde
België

Telefoon:

052-25 10 11

Fax:

052-25 10 12

Email:

stadsbestuur@dendermonde.be

Website:

www. dendermonde.be

3Bis - Gemeente Dendermonde

Verbintenis tot Tenlasteneming

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Indien de vreemdeling geen beschikking heeft over eigen middelen dan kan hij of zij een beroep doen op een garant in België die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat.

Hoogte van middelen van bestaan

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Dendermonde.

Verbintenis tot Tenlasteneming in Dendermonde - Meer informatie

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel onderschreven worden bij gemeente Dendermonde door een Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente of een vreemdeling die toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven en in beide gevallen over voldoende middelen van bestaan beschikt.

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. U kan het formulier "Verbintenis tot tenlasteneming - 3Bis" verkrijgen bij het gemeentehuis in Dendermonde.

Handtekening Dendermonde legaliseren

De garant laat zijn of haar handtekening bij de dienst bevolking van de gemeente Dendermonde legaliseren. Hij maakt bewijzen van inkomen over.

Voor meer informatie over het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming alsmede hoogte van middelen van bestaan en aanvraagprocedures neemt u contact op met gemeente Dendermonde.

Andere diensten