garantstelling

Garantverklaring aanvragen in Oostburg


Een garantverklaring aanvragen in Oostburg. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Sluis kunt u een "Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking" aanvragen bij het gemeententehuis. Informatie over het aanvragen van een garantiestelling vind u onderstaand.

Gemeente

Sluis

Adres:

Gemeente Sluis
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg
Nederland

Email:

info@gemeentesluis.nl

Website:

www.gemeentesluis.nl

Telefoon:

0117-457000

Fax:

0117-452241

Gemeente Sluis - Garantstelling

Bij de visumaanvraag kort verblijf voor buitenlanders van buiten Europe is in een aantal gevallen een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig

Met een garantstelling verklaart u dat u garant staat voor de eventuele kosten van het verblijf van de buitenlander.

Met de particuliere logiesverstrekking verklaart u of u onderdak verleent aan de visumplichtige.

Voor het aanvragen van het 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' dient u eerst het formulier 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' in te vullen.

Het formulier kunt u downloaden van de website van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst).

Vul het formulier in maar onderteken deze nog niet.

Het ondertekenen dient u pas te doen aan de bali van het gemeentehuis in Oostburg en in bijzijn van een gemeente ambtenaar, zodoende de gemeente Sluis uw handtekening kan legaliseren.


Meer informatie over de garantiestelling

Op de website van de IND (www.ind.nl) of bezoek de officiele website van de gemeente Sluis: www.gemeentesluis.nl

Andere diensten