garantstelling

Garantverklaring aanvragen in Kruiningen


Een garantverklaring aanvragen in Kruiningen. Indien uw wettelijke woonplaats gelegen is in de gemeente Reimerswaal kunt u een "Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking" aanvragen bij het gemeententehuis. Informatie over het aanvragen van een garantiestelling vind u onderstaand.

Gemeente

Reimerswaal

Adres:

Gemeente Reimerswaal
Oude Plein 1
4416 AK Kruiningen
Nederland

Email:

info@reimerswaal.nl

Website:

www.reimerswaal.nl

Telefoon:

14 0113

Fax:

0113-395333

Gemeente Reimerswaal - Garantstelling

Bij de visumaanvraag kort verblijf voor buitenlanders van buiten Europe is in een aantal gevallen een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig

Met een garantstelling verklaart u dat u garant staat voor de eventuele kosten van het verblijf van de buitenlander.

Met de particuliere logiesverstrekking verklaart u of u onderdak verleent aan de visumplichtige.

Voor het aanvragen van het 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' dient u eerst het formulier 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' in te vullen.

Het formulier kunt u downloaden van de website van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst).

Vul het formulier in maar onderteken deze nog niet.

Het ondertekenen dient u pas te doen aan de bali van het gemeentehuis in Kruiningen en in bijzijn van een gemeente ambtenaar, zodoende de gemeente Reimerswaal uw handtekening kan legaliseren.


Meer informatie over de garantiestelling

Op de website van de IND (www.ind.nl) of bezoek de officiele website van de gemeente Reimerswaal: www.reimerswaal.nl

Andere diensten